Mgr. Vojtěch Polášek

Mgr. Vojtěch Polášek

Není péče jako péče aneb něco pro rodiče zrakově postižených dětí Dnešní doba umožňuje lidem s postižením dělat úžasné věci. Existuje spousta technologií a služeb, které jim otevírají velké možnosti samostatného života. Lidé se ale musí odvážit je používat. Myslím, že...
Mgr. Pavla Špondrová

Mgr. Pavla Špondrová

Rovnost žen a mužů přináší zisk celé společnosti Rovnost je podmínkou svobody. Není-li rovnost, není svoboda pro každého a společnost jako celek svobodná není. Ač rovnost a svobodu garantuje náš ústavní pořádek, dokonce v článku 1 Listiny základních práv a svobod,...