Mgr. Pavla Špondrová

Rovnost žen a mužů přináší zisk celé společnosti

Rovnost je podmínkou svobody. Není-li rovnost, není svoboda pro každého a společnost jako celek svobodná není. Ač rovnost a svobodu garantuje náš ústavní pořádek, dokonce v článku 1 Listiny základních práv a svobod, není stále v mnoha oblastech realitou. To platí i pro rovnost žen a mužů. ČR v mnoha ukazatelích zaostává za většinou, i postkomunistických, zemí EU. V indexu genderové rovnosti dosahuje pouze 56 bodů ze 100 možných a je šestá od konce. Nejhůře skórujeme v oblasti rovného odměňování a rozhodování. Jaké jsou možnosti pro vyrovnání zastoupení žen a mužů v této oblasti? A jaké jsou další argumenty pro zavádění některých opatření? A co nám může zrovnoprávňování přinést? Snad více žen v rozhodování, možná více mužů s dětmi svěřenými do péče, možná lepší možnosti slaďování pracovního a soukromého života, možná méně mužských sebevražd či méně osob postižených domácím násilím. Co skoro jistě genderová rovnost přináší, je více svobody a rozmanitější volby životních strategií. A tím pádem spokojenější život. Ne nadarmo nejlepších výsledků při zkoumání spokojenosti se životem dosahují ty země, které dosahují dobrých výsledků i v genderové rovnosti. Jak říká B. Obama, yes we can – i v ČR. Pojďme do toho.

O řečníkovi:

Pracovala v Sekci pro lidská práva Úřadu vlády, vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN, dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem i akademií, publikuje, účastní se jednání lidskoprávních poradních orgánů vlády a mnoho dalšího.