Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.

Jak na cizí jazyky? Naučit se učit…

Bez znalosti cizích řečí se v 21. století neobejdeme, to je jasné. Ale co vlastně znamená “umět cizí jazyk”? Kdy nastane ten moment, kdy si můžeme říct “ano, umím … jazyk”. Sama jsem se učila pět cizích řečí a jsem už nějakou dobu lektorkou angličtiny. Rukama mi prošly tisíce studentů a já jsem považovala za svou práci je tvarovat, modelovat a snad i posouvat. Ale jednoho dne jsem si uvědomila, že je netvaruji, nemodeluji ani neposouvám. Zjistila jsem, že to je jinak. Mým posláním je pomoci studentům najít jejich vlastní cestu, na které se oni sami pak utváří, modelují a posouvají. Prostě být jejich průvodcem. Netýká se to jen jazyků a jsem si jistá, že to je nejlepší způsob, jak se učit cizí řeči, ale i jiné dovednosti.

O řečníkovi:

Lektorka angličtiny a dovedností spojených s komunikací v tomto jazyce, absolventka oboru pedagogiky a anglického jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a proděkanka pro zahraniční záležitosti na FRRMS MENDELU.