Jan Gregor

Neziskovky a peníze – jakou cenovku má společenský dopad?


Každá dobrá věc něco stojí. Je až zarážející, kolik mýtů koluje společností ohledně neziskových organizací. Obzvláště o roli peněz při dosahování společenského dopadu. Práce v nezisku je považovaná za koníček ve volném čase, získávání nadšených dárců je považováno za žebrání, na činnost neziskových organizací je nahlíženo jako na cosi ve vakuu, kde je všechno zadarmo. Pojďme se vydat na cestu, která má dopad na každého z nás. Na cestu, kde každá dobrá věc něco stojí a je v našem osobním zájmu dát jí naopak co nejvyšší cenovku. Alespoň takovou, na kolik si ceníme život.

 

O řečníkovi:

Jan vede tým Světa neziskovek – do září 2023 se staral o finanční řízení a organizační rozvoj. Více jak 10 let vedl koalici Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje a školí – obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.