prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Lze změnit náš postoj ke smrti?

Jistě to znáte: i zjevně umírajícímu člověku s neřešitelnou diagnózou máme tendenci říkat: „to dáš“, „nevzdávej to“, „bojuj“, apod. Smrt proto často vnímáme jako prohru, čímž jsme ale odsouzeni umírat s pocitem „loosera“, který nezvládl to, co zvládnout měl. Umírající lidé ale většinou vědí, že smrt přichází a často by si chtěli o svém konci otevřeně popovídat. Protože to, co vyřčeno nebude teď, už nemusí být vyřčeno nikdy. Chtěl bych touto přednáškou přispět k „detabuizaci“ tématu smrti a jako inspiraci k tomu použít způsob umírání buněk tvořící naše vlastní těla.

O řečníkovi: 

Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., bývalý ředitel Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU. Věnuje se studiu molekulárních mechanismů tvorby nádorů a také pedagogické a popularizační činnosti. Je známý svými populárními přednáškovými kurzy a překlady světových bestsellerů. Obdržel Cenu rektora MU za pedagogickou práci a Stříbrnou medaili MU.