Mgr. Bohumil Kartous, Ph. D.

Utopie v cukrech a v kybercukrech

Ještě donedávna byl pro lidskou společnost typický a charakterizující evoluční boj s nedostatkem zdrojů. Této dominantní povaze života se člověk jako tvor musel přizpůsobovat v mnoha oblastech, v neposlední řadě i v povaze reprodukce a následné výchově potomků.

Podoba dnešní doby, přesycené cukry a kybercukry, se však začíná drasticky odlišovat a v prudké dynamice změn člověk těžko hledá vlastní identitu korespondující s novou epochou. Existence se, kromě tradičního fyzického prostoru, stále více rozprostírá i ve virtuální dimenzi reality. Bylo by naivní myslet si, že budou dezorientování dospělí umět připravit své děti na budoucnost. Vezeme je na parním stroji do virtuální reality. Možná že i tušíme, co budou potřebovat, ale umíme jim to předat?

O řečníkovi:

Profesionální provokatér veřejné diskuse, autor knihy s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? a ředitel Pražského inovačního institutu.