JUDr. Jakub Klodwig

Kyber/soukromí v 21. století

Smartphones, Wearables, Internet of things a data o nás všech. Příspěvek se zabývá technologickým vývojem v 21. století, tempem, jakým si elektroniku pouštíme k tělu, a riziky, které tento trend pro nás představuje z pohledu práva na ochranu soukromí.

O řečníkovi:

Jakub Klodwig je právník specializující se na právo IT. Pracuje v advokátní kanceláři Eldison a také působí jako doktorand na Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity. Jakub má za sebou praxi v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a aktuálně publikuje, školí a vyučuje témata týkající se ePrivacy, kybernetické bezpečnosti a regulace cloud computingu v rámci Českého centra excelence pro kyberkriminalitu (C4e).